Om företaget

 

ng_labba_2
…om företaget

Hej. Jag heter Nils Gustav Labba och arbetar bland annat med information och kommunikation. Jag har specialiserat mig på produktion av digitala informationslösningar..
Efter mer än 20 år som yrkesverksam journalist inom dagspress, radio och TV så kan jag åta mig ”totalentreprenad” på information och även utbildningar, exempelvis medieträning.Jag har därutöver jobbat som informatör på Sametinget och ansvarat för hemsidan http://www.samer.se/ och byggt upp sidan http://www.minoritet.se/.

…min affärsidé
Jag betonar innehållet som det centrala i alla informationstjänster som jag erbjuder.  Inte minst Internet har blivit något av teknikernas lekstuga där innehållet drunknar i en uppvisning av tekniska lösningar och finesser som många gånger ”stör” helhetsbilden och ger ett förvirrat intryck.

Jag har också en lång och dokumenterad erfarenhet av textproduktion som berör samiska förhållanden och därför jobbar jag helst med helhetslösningar. Det vill säga text och grafisk form i samverkan.

Kommentera